Vårt företag


TV Åland Productions Ab är ett privat företag som inte erhåller några som helst licensintäkter. TV Åland uppbär inte heller något samhällsstöd. Vi finansierar verksamheten genom reklamförsäljning, sponsorer samt samarbetsavtal med olika företag och institutioner.

TV Åland Productions Ab producerar lokal-TV, filmer, presentationer samt utbildningar.

Har du egna idéer? Vill du att vi skall filma ett evenemang eller producera en film? Kontakta oss! redaktion@tv.ax

 

Företags-info: TV Åland Productions Ab, Elverksgatan 1,  AX-22100 Mariehamn, tel. +358 (0)457 31 35 025,  www.tv.ax , redaktion@tv.ax