På kommande!

  

...är den nya filmen

Bra vibrationer !

Den handlar om fartygets hjärta (!), dvs maskinrummet. En spännande omgivning där - trots all recession - det finns arbete för de unga som utbildat sig. Alternativen är

maskinteknik och elektroteknik. Två utbildningar med internationellt sug !


Första versionen visades 2.4.2009 på 'Sjöfartens dag' som i år för första gången arrangerades i det splitternya KK-huset Alandica i

Mariehamn. Snart kommer också en längre version av filmen.

Uppdragsgivare är Högskolan på Åland tillsammans med Rederierna i Finland rf och Finlands Maskinbefälsförbund samt Ålands Sjömansskola.